Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô

Công ty Cổ phần Bê tông Tây Đô

Sản phẩm

Giới thiệu

Công Ty CP Bê Tông Tây Đô nằm trong chuỗi hệ thống các Công Ty thuộc Group Xi Măng Tây Đô, Công ty có vị trí địa lý nằm tại trung tâm TP. Cần Thơ thuận lợi cho việc giao bê tông đến các công trình thuộc các quận, huyện của TP.Cần Thơ và Hậu Giang.

Tin tức Hoạt động

PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG

XE BƠM CẦN

CHI TIẾT

XE XÚC LẬT

XE CẨU THÙNG

XE BƠM NGANG

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần
VT Xi măng Tây Đô

Công ty Cổ phần
TT Xi măng Tây Đô

Chi nhánh

Công ty Cổ phần
Bê tông Tây Đô
tại Hậu Giang