Chất lượng cao luôn ổn định (nhà máy có công suất 900.000 tấn xi măng/năm, cung cấp tại chỗ cho trạm bê tông).

image8