Loại bỏ tạp chất hữu cơ, bùn sét, tăng modul của cát, (modul cát ≥ 2.2).  Nâng cao chất lượng bê tông và kéo dài tuổi thọ của công trình.

image9 image10