Xe bơm cần hiệu JunJin có chiều dài cần tầm ngang là 37m và chiều cao cần thẳng đứng là 41m. Công suất bơm 160 m3/h. Xe bơm ngang phục vụ bơm những ngôi nhà cao tầng những công trình nhà trong hẻm . Bơm ngang với công suất 90 m3/h và bơm tầm xa 200m.

image1 image2 image3 image4